Traducció d’arxius HTML

HTML: arxius etiquetats per a Internet i el món web

HTML significa Hypertext Markup Language i és el format estàndard dels arxius que es fan servir als llocs web i en aplicacions web. La seva característica principal és que, en comptes de marcar el format en format visual, com el Microsoft Word, el marca amb etiquetes. Quan l’arxiu es visualitza amb un navegador web, el format es veu correctament. És vital, doncs, respectar aquestes etiquetes. Gràcies a les eines que utilitzem per traduir aquesta mena d’arxius, podem processar-los de manera que les etiquetes quedin protegides durant tot el procés de traducció i el format final sigui correcte.