Traducció d’arxius Excel

El poder dels números

El Microsoft Excel és una eina molt potent per crear fulls de càlcul que poden incloure tota mena de fórmules, referències a altres dades, etc. També s’utilitza per a la traducció de cadenes curtes de text que s’han de reproduir en diversos idiomes. Gràcies a les eines que utilitzem per traduir aquesta mena d’arxius, podem processar cada arxiu segons les vostres instruccions i traduir-lo sense que es perdin les fórmules ni les referències.