Traducció d'arxius Excel

El poder dels números

El Microsoft Excel és una eina molt potent per crear fulls de càlcul que poden incloure tota mena de fórmules, referències a altres dades, etc. També s’utilitza per a la traducció de cadenes curtes de text que s’han de reproduir en diversos idiomes. Gràcies a les eines que utilitzem per traduir aquesta mena d’arxius, podem processar cada arxiu segons les vostres instruccions i traduir-lo sense que es perdin les fórmules ni les referències.

Pressupost de traducció

Demaneu un pressupost de traducció sense compromís fent servir
el nostre formulari en línia. Us enviarem un pressupost exacte en poques hores.

Ells ja treballen amb nosaltres