Traducció d’arxius Open Office

Open Office: el processador de text gratuït

L’Open Office és un paquet ofimàtic gratuït que es presenta com a alternativa a Microsoft Office. Aquest format no només permet reproduir text, sinó que permet donar-li formats diversos, aplicar-hi estils, combinar colors, crear numeracions automàtiques i moltes altres coses. Gràcies a les eines que utilitzem per traduir aquesta mena d’arxius, rebreu una traducció que respecta al 100% el format original, sempre que no hi hagi elements incrustats, que cal tractar d’una manera específica.