Traducció d'arxius Open Office

Open Office: el processador de text gratuït

L’Open Office és un paquet ofimàtic gratuït que es presenta com a alternativa a Microsoft Office. Aquest format no només permet reproduir text, sinó que permet donar-li formats diversos, aplicar-hi estils, combinar colors, crear numeracions automàtiques i moltes altres coses. Gràcies a les eines que utilitzem per traduir aquesta mena d’arxius, rebreu una traducció que respecta al 100% el format original, sempre que no hi hagi elements incrustats, que cal tractar d’una manera específica.

Seleccioneu el tipus de servei

TraduccióTraducció juradaCorrecció

Vull traduir del


Dades de contacte

Ells ja treballen amb nosaltres