Traducció d'arxius Word

Microsoft Word: el rei dels processadors de text

El Microsoft Word no només serveix per reproduir text, sinó que permet donar-li formats diversos, aplicar-hi estils, combinar colors, crear numeracions automàtiques i moltes altres coses. Gràcies a les eines que utilitzem per traduir aquesta mena d’arxius, rebreu una traducció que respecta al 100% el format original, sempre que no hi hagi elements incrustats, que cal tractar d’una manera específica.

Seleccioneu el tipus de servei

TraduccióTraducció juradaCorrecció

Vull traduir del


Dades de contacte

Ells ja treballen amb nosaltres