Traducció d'arxius PowerPoint

Presentacions que combinen text i imatges

El Microsoft PowerPoint és una eina molt potent per crear presentacions que poden incloure tota mena de contingut, des de text tirat fins a requadres de fulls de càlcul que, en alguns casos, cal processar de manera independent. Gràcies a les eines que utilitzem per traduir aquesta mena d’arxius, podem processar cada arxiu segons les vostres instruccions i traduir-lo de manera que no es perdi el format.

    Tipus de servei

    Vull traduir del


    Si vols incloure diversos arxius, primer comprimeix-los en un sol arxiu en format .zip.

    Dades de contacte