Traducció d’arxius de text

TXT: els arxius més senzills del món?

Els arxius TXT són, en aparença, els més senzills del món: no hi ha negretes, taules, numeracions ni estils. De tota manera, això no vol dir que siguin menys importants, ja que aquests arxius poden ser la base d’altres formats més complexos que continguin text etiquetat. Igualment, poden ser molt útils per treballar el contingut sense cap mena de format i, així, poder-lo utilitzar en qualsevol aplicació.