Traducció de productes financers

La documentació de productes financers indica les característiques del producte en qüestió, i també el grau de risc que implica i el perfil d’inversor recomanat per a cada cas: valors negociables, dipòsits bancaris, assegurances de vida, plans de pensions… Per arribar al màxim nombre de persones interessades cal traduir-los a un altre idioma, sobretot si es volen presentar en altres territoris.

    Tipus de servei

    Vull traduir del


    Si vols incloure diversos arxius, primer comprimeix-los en un sol arxiu en format .zip.

    Dades de contacte