Traducció de paraules clau

Per traduir un lloc web cal fer una traducció professional, ja que els cercadors d’Internet donen prioritat a les pàgines web ben redactades. Però això no és tot: cal tenir en compte altres factors que poden incidir en el SEO (search engine optimization). Un d’aquests factors són les paraules clau, i és important que el traductor utilitzi les paraules clau òptimes per aconseguir un bon posicionament de la pàgina web en l’idioma a què es tradueix.