Traducció d’informes mèdics

Els informes mèdics contenen informació molt concreta, que de vegades s’especifica de manera abreujada o amb sigles o expressions molt sintètiques pròpies de l’àmbit mèdic. Així, doncs, és molt important comptar amb traductors professionals coneixedors d’aquesta fraseologia tan habitual en el sector i que tinguin molta experiència en l’àmbit de la traducció mèdica. D’altra banda, de vegades els informes formen part de processos judicials per determinar responsabilitats. En aquests casos, a més, caldrà que aquests informes tinguin una traducció jurada.