Traducció d'especificacions tècniques

Tots els productes disposen d’unes especificacions tècniques que indiquen clarament les característiques que tenen. És important que aquest document sigui clar i estigui ben estructurat per donar una idea adequada de l’ús que s’ha de fer del producte en qüestió. I també és important que la traducció d’aquestes especificacions sigui entenedora en qualsevol idioma. Per aconseguir-ho, el millor que podeu fer és deixar la traducció en mans de traductors professionals amb experiència en l’àmbit de la traducció tècnica.

Pressupost de traducció

Demaneu un pressupost de traducció sense compromís fent servir
el nostre formulari en línia. Us enviarem un pressupost exacte en poques hores.

Ells ja treballen amb nosaltres