Traducció d'especificacions tècniques

Tots els productes disposen d’unes especificacions tècniques que indiquen clarament les característiques que tenen. És important que aquest document sigui clar i estigui ben estructurat per donar una idea adequada de l’ús que s’ha de fer del producte en qüestió. I també és important que la traducció d’aquestes especificacions sigui entenedora en qualsevol idioma. Per aconseguir-ho, el millor que podeu fer és deixar la traducció en mans de traductors professionals amb experiència en l’àmbit de la traducció tècnica.

Tipus de servei

Vull traduir del


Dades de contacte

Ells ja treballen amb nosaltres