Traducció de documents personals

Els documents personals contenen informació de tota mena sobre les persones: partides de naixement, partides de matrimoni, certificats de defunció, antecedents penals… De vegades és necessari traduir-los a un altre idioma, ja sigui perquè el client no entén l’idioma en què s’han redactat o perquè cal presentar-los en tribunals d’altres territoris. En molts casos aquestes traduccions han de ser traduccions jurades, ja que aquest tipus de traducció té validesa oficial.