Traducció de documents acadèmics

Els documents acadèmics reflecteixen diversos aspectes de l’expedient o la carrera professional de la persona que apareix com a titular: expedients acadèmics, certificats de notes, títols, diplomes, articles, presentacions per a congressos… De vegades és necessari traduir-los a un altre idioma, ja sigui perquè el receptor no entén l’idioma en què s’han redactat o perquè cal presentar-los en altres territoris. En molts casos aquestes traduccions han de ser traduccions jurades, ja que aquest tipus de traducció té validesa oficial.

    Tipus de servei

    Vull traduir del


    Dades de contacte

    Ells ja treballen amb nosaltres