Traducció de documents acadèmics

Els documents acadèmics reflecteixen diversos aspectes de l’expedient o la carrera professional de la persona que apareix com a titular: expedients acadèmics, certificats de notes, títols, diplomes, articles, presentacions per a congressos… De vegades és necessari traduir-los a un altre idioma, ja sigui perquè el receptor no entén l’idioma en què s’han redactat o perquè cal presentar-los en altres territoris. En molts casos aquestes traduccions han de ser traduccions jurades, ja que aquest tipus de traducció té validesa oficial.