Traducció de cadenes de text

Els programes informàtics contenen text. És el text que veiem a la interfície de l’usuari, a l’ajuda del programa o en les opcions dels menús diversos. Com és lògic, cal traduir-lo a diversos idiomes, i una part s’empaqueta en arxius que contenen les cadenes de text (strings) que cal traduir. Aquestes cadenes poden contenir variables que caldrà deixar tal com estan, i també poden tenir restriccions de llargada i altres característiques o instruccions que cal seguir. A Ampersand comptem amb les eines adequades per poder complir-les i lliurar-vos una traducció adequada a cada situació i entorn.