Traducció d'assajos clínics

Els assajos clínics contenen informació molt concreta, que de vegades s’especifica de manera abreujada o amb sigles o expressions molt sintètiques pròpies de l’àmbit mèdic. Així, doncs, és molt important comptar amb traductors professionals coneixedors d’aquesta fraseologia tan habitual en el sector i que tinguin molta experiència en l’àmbit de la traducció mèdica.

    Tipus de servei

    Vull traduir del


    Si vols incloure diversos arxius, primer comprimeix-los en un sol arxiu en format .zip.

    Dades de contacte