Traducció d'assajos clínics

Els assajos clínics contenen informació molt concreta, que de vegades s’especifica de manera abreujada o amb sigles o expressions molt sintètiques pròpies de l’àmbit mèdic. Així, doncs, és molt important comptar amb traductors professionals coneixedors d’aquesta fraseologia tan habitual en el sector i que tinguin molta experiència en l’àmbit de la traducció mèdica.

Pressupost de traducció

Demaneu un pressupost de traducció sense compromís fent servir
el nostre formulari en línia. Us enviarem un pressupost exacte en poques hores.

Ells ja treballen amb nosaltres