Traducció d’assajos clínics

Els assajos clínics contenen informació molt concreta, que de vegades s’especifica de manera abreujada o amb sigles o expressions molt sintètiques pròpies de l’àmbit mèdic. Així, doncs, és molt important comptar amb traductors professionals coneixedors d’aquesta fraseologia tan habitual en el sector i que tinguin molta experiència en l’àmbit de la traducció mèdica.