Traducció d’arxius d’ajuda

Els programes informàtics contenen text. És el text que veiem a la interfície de l’usuari, a l’ajuda del programa o en les opcions dels menús diversos. Com és lògic, cal traduir-lo a diversos idiomes, i una part important és el text que s’inclou a l’arxiu d’ajuda. Com que els programes informàtics es van actualitzant, és important oferir una traducció coherent i unificada al llarg del temps. A Ampersand comptem amb les eines adequades per poder fer aquesta traducció i lliurar-vos-la en el format que ens hàgiu enviat.