Traducció d'anuncis

Els anuncis no només surten publicats al diari, sinó que també hi ha anuncis orals, que podem sentir a la ràdio. En aquests textos cal aplicar la normativa sense ser massa estrictes, ja que es tracta de textos pensats per ser parlats.

Tipus de servei

Vull traduir del


Dades de contacte

Ells ja treballen amb nosaltres