Clients

TRAQPOD

Alguns clients necessiten traduccions que són una combinació de traducció de màrqueting i traducció tècnica. Aquest és el cas de Traqpod, una empresa que es dedica a la fabricació de monopatins i patinets. En el seu cas, com que els textos estan pensats per difondre’ls mitjançant les xarxes socials i la seva web, cal treballar amb diversos formats etiquetats i tenir en compte les característiques de la traducció de continguts digitals.

A Ampersand disposem de la tecnologia necessària per dur a terme aquestes traduccions respectant etiquetes i formats. Així mateix, tenim traductors professionals amb experiència en la traducció del món digital.