Traducció de productes financers

La documentació de productes financers indica les característiques del producte en qüestió, i també el grau de risc que implica i el perfil d’inversor recomanat per a cada cas: valors negociables, dipòsits bancaris, assegurances de vida, plans de pensions… Per arribar al màxim nombre de persones interessades cal traduir-los a un altre idioma, sobretot si es volen presentar en altres territoris.

Pressupost de traducció

Demaneu un pressupost de traducció sense compromís fent servir
el nostre formulari en línia. Us enviarem un pressupost exacte en poques hores.

Ells ja treballen amb nosaltres