Traducció de documents personals

Els documents personals contenen informació de tota mena sobre les persones: partides de naixement, partides de matrimoni, certificats de defunció, antecedents penals… De vegades és necessari traduir-los a un altre idioma, ja sigui perquè el client no entén l’idioma en què s’han redactat o perquè cal presentar-los en tribunals d’altres territoris. En molts casos aquestes traduccions han de ser traduccions jurades, ja que aquest tipus de traducció té validesa oficial.

Pressupost de traducció

Demaneu un pressupost de traducció sense compromís fent servir
el nostre formulari en línia. Us enviarem un pressupost exacte en poques hores.

Ells ja treballen amb nosaltres