Correcció de textos

Revisar textos per adaptar-los a la normativa

De vegades cal revisar els textos que redactem per assegurar-nos que s’utilitza la llengua correctament i que no hi ha errors ortogràfics, tipogràfics o d’estil. El nostre equip de correctors té una gran experiència en la correcció de textos de tota mena i garanteix la qualitat lingüística dels textos revisats. Totes les correccions les fan correctors nadius de la llengua que revisen.

Pressupost de traducció

Demaneu un pressupost de traducció sense compromís fent servir
el nostre formulari en línia. Us enviarem un pressupost exacte en poques hores.

Ells ja treballen amb nosaltres