Correcció de textos

De vegades cal revisar els textos que redactem per assegurar-nos que s’utilitza la llengua correctament i que no hi ha errors ortogràfics, tipogràfics o d’estil. El nostre equip de correctors té una gran experiència en la correcció de textos de tota mena i garanteix la qualitat lingüística dels textos revisats. Totes les correccions les fan correctors nadius de la llengua que revisen.

Correcció de textos en català

Si escriviu en català arribareu a gairebé 10 milions de persones que parlen aquest idioma. Ara bé, quan elaboreu un text en català cal que tingui la màxima correcció lingüística i contextual. És possible que, en determinades ocasions, necessiteu l’ajuda de professionals de la llengua catalana que adaptin el vostre text a les normes establertes per l’Institut d’Estudis Catalans i facin que tingui una lectura àgil i entenedora. No només això: la correcció lingüística millora la vostra imatge davant del públic objectiu. A Ampersand Traduccions comptem amb correctors professionals que tenen la formació i els coneixements necessaris per corregir els vostres textos i donar-los el toc adequat.

Correcció de textos en castellà

El castellà és la segona llengua més parlada com a llengua materna, només superada pel xinès mandarí. Així, doncs, quan publiqueu continguts en castellà arribeu a un públic immens que es mereix rebre la informació amb la correcció lingüística necessària. Els textos ben redactats donen una bona imatge a les empreses, mentre que els textos plens d’errors transmeten una imatge de deixadesa i poca competència. Per aquest motiu és important encarregar la correcció dels vostres textos a equips professionals com Ampersand Traduccions, que té una àmplia experiència en l’àmbit de la correcció.

Correcció de textos en anglès

L’anglès és la tercera llengua més parlada del món pel que fa al nombre de parlants nadius, i és la més parlada si tenim en compte els parlants no nadius. A més d’això, és la lingua franca del món empresarial i comercial. Per tot això, és molt important que els vostres documents i materials de tota mena estiguin escrits correctament en anglès si voleu donar una bona imatge dels vostres productes i serveis. Així mateix, durant el procés de correcció és important comprovar que els textos s’hagin escrit en la variant anglesa que correspongui: anglès americà, anglès britànic, anglès australià, etc. A Ampersand Traduccions corregim documents escrits en anglès des de fa 25 anys i disposem de correctors nadius de les diverses variants d’aquest idioma.

Correcció de textos en francès

El francès és un dels idiomes amb més presència al món, especialment en l’àmbit de les relacions entre organismes internacionals. Si presenteu els vostres textos en francès arribareu a gairebé 77 milions de parlants nadius de francès i a uns 200 milions més que el tenen com a segona llengua. Si voleu donar una bona imatge amb textos sense errades lingüístiques ni contextuals, és necessari que passin per un procés de correcció que verifiqui tots els aspectes necessaris. A Ampersand Traduccions corregim documents escrits en francès amb correctors formats en aquest àmbit i amb molta experiència.

    Tipus de servei

    Vull traduir del


    Si vols incloure diversos arxius, primer comprimeix-los en un sol arxiu en format .zip.

    Dades de contacte