Correcció d'anglès

L’anglès és la tercera llengua més parlada del món pel que fa al nombre de parlants nadius, i és la segona si també es compten els parlants que el tenen com a segona llengua. És oficial en 53 països, entre els quals destaquen el Regne Unit, els Estats Units, Austràlia, el Canadà, Nova Zelanda i les antigues colònies britàniques. S’ha convertit en la lingua franca d’avui dia.

A Ampersand comptem amb correctors professionals amb l’anglès britànic, americà o australià com a idioma nadiu, llicenciats en traducció i interpretació (o amb estudis similars, segons el país d’origen) i amb una àmplia experiència, amb la formació necessària per corregir textos escrits en anglès nadiu.

Seleccioneu el tipus de servei

TraduccióTraducció juradaCorrecció

Vull traduir del


Dades de contacte

Ells ja treballen amb nosaltres