Clients

Seur

Alguns clients necessiten traduccions de l’àmbit del màrqueting, on l’èxit i la imatge d’una empresa depenen en bona part de la qualitat de les comunicacions i les seves traduccions. A Ampersand Traduccions traduïm tota mena de missatges del màrqueting i la comunicació (interna o externa) per garantir la interacció d’una empresa amb els seus clients i proveïdors o, fins i tot, dins la mateixa empresa.

En determinats casos, aquestes traduccions es poden complementar amb traduccions publicitàries, que també requereixen un servei de revisió d’art final en què el traductor comprova que el text traduït s’hagi maquetat correctament, tant des del punt de vista ortogràfic com de la transmissió del missatge publicitari en funció de la imatge de la peça publicitària i del públic objectiu al qual va adreçat el missatge.