Clients

Ford

Alguns clients necessiten, bàsicament, traduccions tècniques. Aquest tipus de traducció no només exigeix un bon domini de les llengües en qüestió i de les tècniques i les eines de traducció, sinó també un coneixement de l’especialitat de què es tracti. Els nostres traductors tècnics són professionals multidisciplinaris capacitats per entendre tots els detalls dels materials que han de traduir, per investigar i documentar-se sobre els aspectes més difícils d’entendre, i també per aconseguir assessorament especialitzat quan és necessari.

Treballem amb memòries de traducció i glossaris terminològics que permeten aconseguir textos correctes no només lingüísticament, sinó també tècnicament, que fan servir la terminologia pròpia del sector i que ofereixen traduccions homogènies.