Clients

EY

Alguns clients necessiten traduccions financeres: traduccions de documents econòmics i financers amb un grau d’especialització molt alt que requereixen una comprensió profunda del món de l’empresa i coneixements amplis sobre els conceptes financers principals i la terminologia pròpia del sector. Els nostres traductors financers tenen aquests coneixements i la capacitat de recerca necessària per ampliar-los i complementar-los.

A més de la dificultat inherent als documents financers, la traducció financera planteja dos reptes: la repercussió econòmica i la confidencialitat. Hi fem front amb una mateixa estratègia: posar a la vostra disposició l’estructura empresarial, els processos de treball i les eines tecnològiques necessàries per minimitzar qualsevol risc.