Clients

BOSCH

Hi ha clients que necessiten principalment traduccions tècniques: continguts traduïts amb un bon coneixement de l’especialitat de què es tracti. Els nostres traductors tècnics són professionals multidisciplinaris capacitats per entendre tots els detalls dels materials que han de traduir, per investigar i documentar-se sobre els aspectes més difícils d’entendre, i també per aconseguir assessorament especialitzat quan és necessari.

En el cas de les traduccions tècniques, en què hi ha una repetició freqüent o en què cal actualitzar continguts ja traduïts, és especialment important treballar amb memòries de traducció i glossaris terminològics que permeten aconseguir textos correctes no només lingüísticament, sinó també tècnicament, que fan servir la terminologia pròpia del sector i que ofereixen traduccions homogènies.