Clients

Boehringer Ingelheim

Alguns clients necessiten traduccions farmacèutiquesuna disciplina que comporta protocols i procediments especials que garanteixen la qualitat del servei prestat. Així mateix, necessiten traduir assajos de laboratori, prospectes de medicaments, documents de registre o protocols. Per garantir la màxima qualitat en les traduccions farmacèutiques, posem al vostre servei tota la nostra infraestructura, el nostre equip de traductors qualificats i la nostra professionalitat per oferir-vos unes traduccions farmacèutiques òptimes.