Clients

Accenture

Alguns clients necessiten traduccions d’una gran varietat de temes, i en alguns casos necessiten que siguin jurades. Les traduccions jurades són traduccions oficials i porten la signatura i el segell del traductor jurat que les fa, de manera que tenen validesa legal davant qualsevol organisme oficial. A més, les traduccions jurades porten adjunta una certificació oficial del traductor jurat, nomenat per l’autoritat reguladora competent en cada jurisdicció.

Per fer una traducció jurada només necessitem que ens envieu el document que hàgiu de traduir per correu electrònic. La traducció es pot recollir a la nostra oficina, i també us la podem enviar per correu ordinari o per missatger (també a escala internacional).