Traducció publicitària
Captar l'atenció del públic

Una de les nostres especialitats és la traducció publicitària. Els textos publicitaris són especials: són paraules que comuniquen, evoquen, suggereixen, provoquen… I, en darrer terme, són paraules que venen. Per això la traducció publicitària ha de transmetre el missatge original i provocar en el receptor de la traducció les mateixes sensacions, percepcions i reaccions que el text original.

En les traduccions publicitàries no només cal fer una traducció correcta, sinó que també cal tenir en compte les referències culturals i els jocs de paraules que es fan servir, o sigui que el traductor publicitari, a més de traduir el text, ha d’adaptar el missatge al públic objectiu al qual s’adreça.

A Ampersand Traduccions tenim una àmplia experiència en traduccions publicitàries i, a més, tenim un servei de revisió d’art final en què el traductor comprova que el text traduït s’hagi maquetat correctament, tant des del punt de vista ortogràfic com de la transmissió del missatge publicitari en funció de la imatge de la peça publicitària i del públic objectiu al qual va adreçat el missatge.

 

Pressupost de traducció

Demaneu un pressupost de traducció sense compromís fent servir
el nostre formulari en línia. Us enviarem un pressupost exacte en poques hores.

Ells ja treballen amb nosaltres