Traducció de suec

El suec és una llengua germànica amb aproximadament 10 milions de parlants. Es parla principalment a Suècia, on és la llengua oficial, i també a Finlàndia i Estònia. El suec és una de les llengües oficials de la Unió Europea i del Consell Nòrdic.

Comptem amb traductors professionals amb el suec com a idioma nadiu, llicenciats en traducció i interpretació (o amb estudis similars, segons el país d’origen), formats per Ampersand i amb una àmplia experiència, que tradueixen de diversos idiomes al suec.

Així mateix, comptem amb traductors professionals nadius de la llengua d’arribada de la traducció, llicenciats en traducció i interpretació (o amb estudis similars, segons el país d’origen), formats per Ampersand i amb una àmplia experiència, que tradueixen del suec al seu idioma nadiu.

Pressupost de traducció

Demaneu un pressupost de traducció sense compromís fent servir
el nostre formulari en línia. Us enviarem un pressupost exacte en poques hores.

Ells ja treballen amb nosaltres