Traducció d'eusquera

L’eusquera, també anomenat basc, té uns 850.000 parlants. Es parla al País Basc i a Navarra, on és cooficial, i al departament de Pirineus Atlàntics (França), on no és una llengua reconeguda.

A Ampersand comptem amb traductors professionals amb l’eusquera com a idioma nadiu, llicenciats en traducció i interpretació (o amb estudis similars, segons el país d’origen), formats per Ampersand i amb una àmplia experiència, que tradueixen de diversos idiomes a l’eusquera.

Així mateix, comptem amb traductors professionals nadius de la llengua d’arribada de la traducció, llicenciats en traducció i interpretació (o amb estudis similars, segons el país d’origen), formats per Ampersand i amb una àmplia experiència, que tradueixen de l’eusquera al seu idioma nadiu.

Pressupost de traducció

Demaneu un pressupost de traducció sense compromís fent servir
el nostre formulari en línia. Us enviarem un pressupost exacte en poques hores.

Ells ja treballen amb nosaltres