Traducció d'arxius PowerPoint

Presentacions que combinen text i imatges

El Microsoft PowerPoint és una eina molt potent per crear presentacions que poden incloure tota mena de contingut, des de text tirat fins a requadres de fulls de càlcul que, en alguns casos, cal processar de manera independent. Gràcies a les eines que utilitzem per traduir aquesta mena d’arxius, podem processar cada arxiu segons les vostres instruccions i traduir-lo de manera que no es perdi el format.

Pressupost de traducció

Demaneu un pressupost de traducció sense compromís fent servir
el nostre formulari en línia. Us enviarem un pressupost exacte en poques hores.

Ells ja treballen amb nosaltres