Traducció de prospectes de medicaments

Els prospectes són documents adreçats a l’usuari que contenen, entre altres coses, informació sobre la denominació, la composició, la posologia, els usos indicats i els efectes secundaris del medicament. Són documents altament tècnics on cal reproduir exactament el contingut de l’original. Així, doncs, és molt important comptar amb traductors professionals amb molta experiència en l’àmbit de la traducció farmacèutica.

Pressupost de traducció

Demaneu un pressupost de traducció sense compromís fent servir
el nostre formulari en línia. Us enviarem un pressupost exacte en poques hores.

Ells ja treballen amb nosaltres