Traducció de material publicitari

Les campanyes publicitàries inclouen molts tipus de material, des de bàners per a la web fins als díptics impresos, passant per cartells, fullets, minisites… i tot això són continguts comuns que adopten un format o un altre en funció del suport en què hagin d’aparèixer. Així mateix, algunes campanyes es fan periòdicament i cal reaprofitar el contingut ja traduït. Per aquests motius, doncs, és molt important mantenir la coherència en la traducció de les diverses peces al llarg del temps, i per això és molt convenient utilitzar memòries de traducció.

Pressupost de traducció

Demaneu un pressupost de traducció sense compromís fent servir
el nostre formulari en línia. Us enviarem un pressupost exacte en poques hores.

Ells ja treballen amb nosaltres