Traducció d'informes mèdics

Els informes mèdics contenen informació molt concreta, que de vegades s’especifica de manera abreujada o amb sigles o expressions molt sintètiques pròpies de l’àmbit mèdic. Així, doncs, és molt important comptar amb traductors professionals coneixedors d’aquesta fraseologia tan habitual en el sector i que tinguin molta experiència en l’àmbit de la traducció mèdica. D’altra banda, de vegades els informes formen part de processos judicials per determinar responsabilitats. En aquests casos, a més, caldrà que aquests informes tinguin una traducció jurada.

Pressupost de traducció

Demaneu un pressupost de traducció sense compromís fent servir
el nostre formulari en línia. Us enviarem un pressupost exacte en poques hores.

Ells ja treballen amb nosaltres