Traducció de documents acadèmics

Els documents acadèmics reflecteixen diversos aspectes de l’expedient o la carrera professional de la persona que apareix com a titular: expedients acadèmics, certificats de notes, títols, diplomes, articles, presentacions per a congressos… De vegades és necessari traduir-los a un altre idioma, ja sigui perquè el receptor no entén l’idioma en què s’han redactat o perquè cal presentar-los en altres territoris. En molts casos aquestes traduccions han de ser traduccions jurades, ja que aquest tipus de traducció té validesa oficial.

Pressupost de traducció

Demaneu un pressupost de traducció sense compromís fent servir
el nostre formulari en línia. Us enviarem un pressupost exacte en poques hores.

Ells ja treballen amb nosaltres