N. de la T.
Blog

Traducció i altres animals
Sant Jordi 2018

Sant Jordi 2018: la princesa, el drac i la canalla!

Sant Jordi, per fi ha arribat Sant Jordi 2018! Roses i llibres per a tothom, nens inclosos. Que cau en dilluns? Doncs millor encara! Menys dilluns serà si fem un tomb amb solet per places, avingudes i rambles plenes de paradetes de llibres, de roses, de veïns i turistes despistats. Aquest any desdiquem l'entrada a la mainada i al jovent, que també acostumen a rebre algun llibre o conte per Sant Jordi.
escoltar o sentir, recomanacions lingüístiques, català correcte

Escoltar o sentir? Sentir o sentir-hi?

En aquesta entrada de recomanacions lingüístiques distingim entre els usos de dos verbs que sovint es fan servir malament en català: escoltar o sentir? «No et sento» o «No t'escolto»? Sentir o sentir-hi? Parlem de sons i sorolls. 
recomanacions lingüístiques, poguem o puguem

Poguem o puguem? Responeu o respongueu?

En aquesta nova entrada de recomanacions lingüístiques ens ocupem d'un tema de morfologia verbal que pot generar dubtes. Ens preguntem quina és la forma correcta poguem o puguem? I quan es fa servir responeu i quan respongueu?
traduir els comptes anuals, planificació, traducció financera

Planificació per traduir els comptes anuals

La planificació a l'hora de traduir els comptes anuals és vital perquè la llei preveu un calendari per a la presentació oficial de la documentació financera de les empreses al Registre Mercantil corresponent.