N. de la T.
Blog

Traducció i altres animals
traduir els comptes anuals, planificació, traducció financera

Planificació per traduir els comptes anuals

La planificació a l'hora de traduir els comptes anuals és vital perquè la llei preveu un calendari per a la presentació oficial de la documentació financera de les empreses al Registre Mercantil corresponent.